Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") upravují vztahy (práva a povinnosti) mezi kupujícím a prodávajícím - společností Studio PLOC s.r.o., v oblasti prodeje zboží a služeb (zejména kancelářského nábytku, židlí a vybavení kanceláře, a to zakázkové i nezakázkové výroby) vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího - www.studio-ploc.cz.

Kupujícím doporučujeme seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem před objednáním zboží. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

Obchodní podmínky byly vypracovány v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, jakož i s předpisy souvisejícími.
Pro prodávajícího i kupujícího jsou závazné, pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno jinak.

 

I. Základní ustanovení

Prodávající

Obchodní společnost Studio PLOC s.r.o. se sídlem Na Pankráci 449/11, Praha 4, 140 00, identifikačním číslem 02690080, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 222432 (dále jen „prodávající").

Kupující

„Kupujícím" se rozumí spotřebitel - zákazník internetového obchodu www.studio -ploc.cz.

 

II. Systém objednání - kupní smlouva

Objednávka zboží a služeb (návrh kupní smlouvy) se děje telefonicky, emailem nebo prostřednictvím elektronické objednávky internetového obchodu www.studio-ploc.cz (dále jen "internetový obchod").

Pro platný návrh kupní smlouvy poskytuje kupující své jméno a příjmení (případně jméno firmy, IČ, DIČ a kontaktní osobu), dodací adresu (případně fakturační), telefonní a emailový kontakt. Dále určuje způsob úhrady kupní ceny a dodání požadovaného zboží.

Kupní smlouva vzniká v okamžiku obdržení "Potvrzení přijetí objednávky", které prodávající zašle na email kupujícího obvykle v den objednávky, nejdéle následující pracovní den.

V případě zaslání objednávky prostřednictvím internetového obchodu, obdrží kupující na svůj email bezprostředně po odeslání objednávky automaticky generované potvrzení o odeslání objednávky. Toto potvrzení není kupní smlouvou.

Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případě, že:

 • zboží se již nevyrábí
 • došlo k výpadku komponentů ze strany výrobce
 • se výrazně navýšila cena dodavatele příslušného zboží.

V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

Při objednávání je nutné vzít v úvahu, že elektronické vzorníky látek, kovů a ostatních materiálů se mohou při zobrazení na různých monitorech lišit od barev skutečných. Doporučujeme před objednáním navštívit osobně studio prodávajícího nebo si vyžádat zaslání vzorníků Českou poštou. Při reklamaci nebude brán ohled na rozpor mezi skutečným a elektronickým barevným zobrazením provedení.

 

III. Dodací podmínky

Při dodání zakoupeného zboží se prodávající zavazuje vystavit fakturu se všemi potřebnými náležitostmi účetního dokladu.
Vlastnické právo přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží a zaplacení kupní ceny.

Expedice objednaného zboží je odvozena jeho typem a charakterem (zakázková / nezakázková výroba). Doba dodání je vždy u produktu uvedena (skladem, do 3 dnů, zakázková výroba 3 týdny apd.). Doba dodání u zakázkové výroby je prodávajícím vždy telefonicky či emailem upřesněna v potvrzení objednávky a před samotnou expedicí.

Zboží je možné kupujícímu dodat následovně:

 • vlastní dopravou prodávajícího do 20 km od Prahy (Studio PLOC Comfort)
 • zásilkovou službou - přepravcem (Dopravce vybíráme dle typu produktu a jeho objemu. Využíváme dopravce DPD, Schenker, Dachser, Toptrans a 123kuryr)
 • osobním odběrem kupujícího v místě sídla prodávajícího
 • jiné dle domluvy mezi prodávajícím a kupujícím.

Zboží se doručuje způsobem zvoleným kupujícím v objednávce.
Výše uvedené možnosti dodání jsou bezplatné bez závislosti na ceně objednaného zboží.

Studio PLOC Comfort - doručení vlastní dopravou prodávajícího

Zboží je po dohodě doručeno prodávajícím na místo doručení zboží, tj. na doručovací adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

Službu Studio PLOC Comfort lze využít pouze v případě objednávky nad 10 000 Kč vč. DPH a pokud místo doručení není vzdáleno více než 20 km od místa sídla prodávajícího, nedohodnou-li se strany jinak.

Při doručení zboží nezakázkové výroby vlastní dopravou prodávajícího lze platit pouze hotově.

Při doručení zboží zakázkové výroby vlastní dopravou prodávajícího je nutná platba předem (100% v případě, že se obě strany nedohodnou jinak). Platba musí být před doručením připsána prodávajícímu na účet.

Převzetí kompletního a nepoškozeného zboží stvrzuje prodávající i kupující podpisem na dodacím listě zboží.

Doručení zásilkovou službou - přepravcem

Zboží je doručeno prostřednictvím externí zásilkové služby (přepravcem) na místo doručení zboží, tj. na doručovací adresu uvedenou kupujícím v objednávce, dle standardních přepravních podmínek.

Dopravce vybíráme dle typu produktu a jeho objemu. Využíváme dopravce DPD, Schenker, Dachser, Toptrans a 123kuryr.

Prodávající o expedici zboží informuje kupujícího telefonicky nebo emailem. Přepravci je předán telefonní kontakt kupujícího z důvodu komunikace mezi přepravcem a kupujícím.

Osobní odběr

Zboží lze po domluvě (nebo výzvě k vyzvednutí zaslané prodávajícím na email kupujícího) vyzvednout osobně v pracovních dnech a v otevírací době (lze sjednat i náhradní termín) v místě sídla prodávajícího.

Zboží je připraveno k expedici maximálně 7 pracovních dní, nedohodnou-li se strany jinak.

Při osobním odběru zboží nezakázkové výroby lze platit hotově nebo platební kartou.

Při osobním odběru zboží zakázkové výroby je nutná platba předem (100% v případě, že se obě strany nedohodnou jinak). Platba musí být v okamžiku odběru připsána prodávajícímu na účet.

Převzetí kompletního a nepoškozeného zboží stvrzuje prodávající i kupující podpisem na dodacím listě zboží.

 

IV. Cena a platební podmínky

Ceny nabízeného zboží jsou aktuální a platné ke dni zobrazení nabídky. Ceny jsou uvedené bez DPH i včetně DPH.

Balné ani cenu za dopravu prodávající neúčtuje.

Platba za zboží je možná následujícími metodami:

 • v hotovosti
 • platební kartou (Visa, Visa Electron, MasterCard)
 • online platbou GoPay
 • bankovním převodem (zálohovou fakturou)

Možnost metody platby za zboží je odvozena jeho typem a charakterem (zakázková / nezakázková výroba) viz. bod III. Dodací podmínky. Platba probíhá způsobem zvoleným kupujícím v objednávce.

Prodávající po přijetí platby vystaví kupujícímu daňový doklad o přijetí platby.

Prodávající nabízí také montáž zakoupených kancelářských židlí za poplatek 200 Kč/ks a stolů za poplatek 1 500 Kč/ks + dopravné servisního technika (12 Kč/km z místa sídla prodávajícího). Ceny za montáž a dopravné technika jsou uvedeny bez 21% DPH.

Vlastnické právo přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží a zaplacení kupní ceny.

 

V. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo u zboží nezakázkové výroby odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez udání jakéhokoliv důvodu.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutné splnit následující podmínky:

1) Zaslat písemné nebo elektronické odstoupení od smlouvy na adresu prodávajícího s kopií dokladu o koupi zboží (faktura) a číslem bankovního účtu kupujícího.

2) Vrátit kompletní a nepoškozené zboží bez náznaku používání, včetně příslušenství a případných dárků obdržených s produktem na adresu prodávajícího.

Náklady na vrácení zboží prodávajícímu hradí kupující. Vrácené zboží zaslané prodávajícímu dobírkou, nebude přijato.

Prodávající se zavazuje kupujícímu vrátit zaplacenou kupní cenu bez odkladu, nejdéle však do 14 dnů ode dne vrácení zboží na bankovní účet, který kupující uvedl v písemném nebo elektronickém odstoupení od smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

Kupující bere na vědomí, že nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo dodáno na zakázku, tedy upraveno podle přání kupujícího.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případě, že:

 • zboží se již nevyrábí
 • došlo k výpadku komponentů ze strany výrobce
 • se výrazně navýšila cena dodavatele příslušného zboží.

V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

Záruční lhůta

Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na dodacím listě a/nebo faktuře.

Záruční doba je u webové nabídky produktů vždy uvedena. Zákonná záruční lhůta je obecně 24 měsíců. U některých nabízených produktů je záruční doba prodávajícím nadstandardně prodloužená.

Reklamace zboží uplatněná po uplynutí záruční lhůty nemusí být prodávajícím akceptována.

Záruční podmínky

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu zjištěné vady zboží při jeho převzetí.

Je-li zboží dopraveno kupujícímu přepravcem, je kupující povinen zásilku při převzetí zkontrolovat dle přiloženého přepravního listu (počet balíků, neporušenost obalu a krabice). V případě poškození nebo neúplnosti zásilky má kupující dle zákona právo doručenou zásilku odmítnout. Kupující v takovém případě sepíše reklamaci (protokol o shledané závadě) přímo s dopravcem a zásilka bude odeslána zpět prodávajícímu. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je také nutno neprodleně oznámit emailem na obchod@studio-ploc.cz. Prodávající seznámí kupujícího s dalším postupem. Na dodatečnou reklamaci neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nebude brán zřetel.

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:

 • neopatrným, nevhodným či násilným mechanickým zacházením
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, pokud je výrobcem určeno
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Právo z vad nelze také uplatnit v těchto případech:

 • vada byla kupujícímu při koupi zboží známa a cena zboží byla kvůli této vadě snížena
 • zboží je opotřebováno obvyklým užíváním

Zjistí-li se, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek, ale nesprávné zacházení kupujícího, bude reklamace zamítnuta. V případě, že kupující souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku.

Při objednávání je nutné vzít v úvahu, že elektronické vzorníky látek, kovů a ostatních materiálů se mohou při zobrazení na různých monitorech lišit od barev skutečných. Doporučujeme před objednáním navštívit osobně studio prodávajícího nebo si vyžádat zaslání vzorníků Českou poštou.

Při reklamaci nebude brán ohled na rozpor mezi skutečným a elektronickým barevným zobrazením provedení.

 

VI. Reklamační řád

Reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem prodávajícího a právním řádem České republiky. V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. §619-627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu.

Převzetím zboží od prodávajícího souhlasí kupující s níže uvedeným reklamačním řádem.

Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad a/nebo fakturu se všemi náležitostmi účetního dokladu a potřebnými údaji pro uplatnění záruky.

 

Způsob uplatnění a vyřízení reklamace

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční lhůtě vady (množství, jakost, provedení, účel použití), může kupující uplatnit reklamaci. Místem pro uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího.

Při reklamaci zboží postupuje kupující následovně:

 • písemně emailem na obchod@studio-ploc.cz oznámí podrobný popis závady zboží spolu s návrhem na vyřízení reklamace a přiloží kopií dokladu o koupi (faktura) a svůj kontaktní telefon
 • v případě předchozí reklamace doloží kupující též doklad o této reklamaci
 • dodá reklamované zboží včetně kompletního příslušenství na adresu sídla prodávajícího (reklamované zboží zaslané prodávajícímu dobírkou, nebude přijato)

Prodávající vystaví kupujícímu na základě reklamace reklamační protokol a bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data následujícího po uplatnění reklamace kupujícím, reklamaci vyřídí. Prodávající s přihlédnutím k povaze zboží, vady a přání kupujícího navrhne řešení reklamace.

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady).

S přihlédnutím k povaze zboží a vady může být reklamace vyřízena následovně:

 • bezplatnou opravou vady odstranitelné
 • výměnou zboží nebo jeho součásti
 • přiměřenou slevou z ceny
 • dodáním chybějícího zboží nebo jeho součástí
 • odstoupením od smlouvy pro opakovaný výskyt vad nebo pro větší počet vad.

To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o vadě věděl nebo vadu sám způsobil.

O vyřízení reklamace je zákazník informován telefonicky a/nebo e-mailem, který uvedl při uplatnění reklamace.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. (Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí kupujícím.

 

VII. Ochrana osobních informací

Ve smyslu platných zákonů o ochraně osobních údajů a následujícího Obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) (nařízení (EU) 2016/679) je správcem údajů obchodní společnost Studio PLOC s.r.o. se sídlem Na Pankráci 449/11, Praha 4, 140 00, identifikační číslo 02690080, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 222432 (dále „Studio PLOC" nebo „prodávající").

Zde naleznete podrobné informace o sběru, zpracování a nakládání s vašimi osobními údaji.

 

VIII. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu obchod@studio-ploc.cz.

Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

U České obchodní inspekce (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, web: adr.coi.cz), má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.7.2022.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky včetně cen za dopravu bez předchozího upozornění a bez udání důvodu. Na již uzavřenou kupní smlouvu se vztahují obchodní podmínky platné v době jejího uzavření.

Pro více informací nás prosím kontaktujte.