Ochrana osobních údajů

Jak nakládáme s vašimi osobními údaji poté, co je získáme? Přečtěte si prosím toto prohlášení o ochraně osobních údajů
a v případě dalších dotazů nás kontaktujte na obchod@studio-ploc.cz.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Obchodní společnost Studio PLOC s.r.o. se sídlem Na Pankráci 449/11, Praha 4, 140 00, identifikační číslo 02690080,
která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 222432 (dále „Studio PLOC“
nebo „prodávající“) se jako prodávající a provozovatel internetového obchodu www.studio-ploc.cz zavazuje řídit zákonem
č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Prodávající je zapsán ve Veřejném registru zpracování osobních údajů vedeném Úřadem pro ochranu osobních údajů
pod reg.č. 00053531.

Pro účely tohoto prohlášení se „kupujícím“ rozumí zákazník internetového obchodu www.studio-ploc.cz.

Jaké údaje sbíráme a zpracováváme?

Při procházení internetového obchodu www.studio-ploc.cz nemusí kupující sdělovat žádné své osobní informace.
Pro realizaci obchodních transakcí sbíráme jméno a příjmení kupujícího (případně jméno firmy, IČ, DIČ a kontaktní osobu),
dodací adresu (případně fakturační), telefonní a mailový kontakt (dále jen „osobní údaje“). Kupující potvrzuje souhlasem s obchodními podmínkami, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

K čemu údaje slouží?

Data jsou sbírána a zpracovávána pouze pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Kupující se zpracováním osobních
údajů souhlasí a nezvolí-li jinou možnost, souhlasí také se zasíláním informací a obchodních sdělení společnosti Studia PLOC.
Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu neurčitou.

Komu předáváme vaše osobní údaje?

Kromě osob dopravujících nebo montujících zboží nejsou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího
předávány třetím osobám.

Vaše práva ohledně vašich osobních údajů

Kupující má právo vyžádat informaci o osobních údajích, které prodávající uchovává spolu s vysvětlením o účelu a procesu
zpracování. Kupující má také kdykoli právo na opravu svých údajů a vyslovení nesouhlasu s jejich používáním prodávajícím.
Pro více informací nás prosím kontaktujte.