Ochrana osobních údajů

Jak nakládáme s Vašimi osobními údaji poté, co je získáme? Přečtěte si prosím toto prohlášení o ochraně osobních údajů a v případě dalších dotazů nás kontaktujte na obchod@studio-ploc.cz.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů stanovuje základní pravidla, na základě kterých budou zpracovávány Vaše osobní údaje, které od Vás shromažďujeme, nebo které nám sami poskytujete.

Ve smyslu platných zákonů o ochraně osobních údajů a následujícího Obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) (nařízení (EU) 2016/679) je správcem údajů obchodní společnost Studio PLOC s.r.o. se sídlem Na Pankráci 449/11, Praha 4, 140 00, identifikační číslo 02690080, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 222432 (dále „Studio PLOC" nebo „prodávající").

Jaké údaje sbíráme, zpracováváme a k jakému účelu?

Pro realizaci obchodních transakcí sbíráme jméno a příjmení  kupujícího (případně jméno firmy, IČ, DIČ a kontaktní osobu), dodací adresu (případně fakturační), telefonní a e-mailový kontakt. Data jsou sbírána a zpracovávána pouze pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.

Pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu sbíráme na základě Vašeho souhlasu další osobní údaje, především e-mailovou adresu. Tímto souhlasem  potvrzujete, že souhlasíte s jejich shromažďováním a zpracováním k marketingovým účelům. Máte právo tento souhlas kdykoli odvolat.

Pro ověření Vaší spokojenosti v rámci Heureka programu Ověřeno zákazníky Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Na webových stránkách www.studio-ploc.cz používáme i tzv. cookies. Zde si můžete přečíst, jaké cookies používáme, proč je používáme a jak můžete jejich používání zakázat.

Na tomto webu používáme službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookies bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Chráníme vaše zájmy tím, že po sběru dat anonymizujeme vaši adresu IP, aby vás nebylo možné identifikovat.

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:

  • přehledy zobrazení v reklamní síti Google,
  • remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů),
  • rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat).


Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

Chcete-li zablokovat odesílání anonymních statistik pomocí nástroje Google Analytics, můžete k tomu využít plugin poskytovaný společností Google. Tento plugin je třeba stáhnout a nainstalovat do Vašeho prohlížeče.

Komu předáváme Vaše osobní údaje?


Kromě osob dodávajích, dopravujících a montujících zboží nejsou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

V případě osobních informací sbíraných pro marketingové účely mohou být údaje sdíleny s osobami zajišťujícími pro správce marketingové služby.

Vaše práva ohledně Vašich osobních údajů


Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Osobní údaje uchováváme po dobu potřebnou k naplnění účelů uvedených v tomto prohlášení, pokud není příslušnými právními předpisy vyžadováno nebo povoleno delší období uchovávání dat.

Jako datový subjekt máte právo kdykoli uplatnit tato práva:

  • Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
  • Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu.
  • Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
  • Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.
  • Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.


Pro více informací nás prosím kontaktujte.