Ochrana osobních údajů

Jak nakládáme s Vašimi osobními údaji poté, co je získáme? Přečtěte si prosím toto prohlášení o ochraně osobních údajů
a v případě dalších dotazů nás kontaktujte na obchod@studio-ploc.cz.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů stanovuje základní pravidla, na základě, kterých budou zpracovávány Vaše osobní údaje, které od Vás shromažďujeme, nebo které nám sami poskytujete. 

Ve smyslu platných zákonů o ochraně osobních údajů a následujícího Obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) (nařízení (EU) 2016/679) je správcem údajů obchodní společnost Studio PLOC s.r.o. se sídlem Na Pankráci 449/11, Praha 4, 140 00, identifikační číslo 02690080, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 222432 (dále „Studio PLOC" nebo „prodávající"). 
 

Jaké údaje sbíráme, zpracováváme a k jakému účelu?

Pro realizaci obchodních transakcí
sbíráme jméno a příjmení kupujícího (případně jméno firmy, IČ, DIČ a kontaktní osobu), dodací adresu (případně fakturační), telefonní a e-mailový kontakt (dále jen „osobní údaje"). Data jsou sbírána a zpracovávána pouze pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.

Pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu
sbíráme na základě Vašeho souhlasu další osobní údaje, především e-mailovou adresu. Tímto souhlasem potvrzujete, že souhlasíte s jejich shromažďováním a zpracováním k marketingovým účelům. Máte právo tento souhlas kdykoli odvolat.

Soubory cookies
Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro některé funkce webových stránek, jako je třeba ukládání obsahu košíku. Díky cookies si stránky mohou také zapamatovat různé nastavení, jako je jazyk, font a další možnosti, které jste si pro zobrazení stránek sami zvolili. To je důvod, proč cookies umísťujeme na váš počítač. Totéž dělá většina velkých internetových stránek a poskytovatelů. Více informací o Zásadách používání cookies na našich webových stránkách.

Google Analytics
Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google"). Služba Google Analytics používá soubory cookie, které nám pomáhají analyzovat vaše používání našich webových stránek. Informace vygenerované pomocí cookie o vašem používání těchto webových stránek budou převedeny na server Google ve Spojených státech. Používáme Google Analytics s příponou "_anonymizeIp ()", takže adresy IP převedené na Google jsou zpracovávány pouze ve zkrácené verzi, aby se vyloučilo, že jsou přímo spojené s vámi. Společnost Google tyto údaje použije pro účely vyhodnocení vašeho používání webových stránek, sestavování přehledů o aktivitách naší webové stránky a poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. Společnost Google může tyto údaje také předávat třetím stranám za předpokladu, že to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tato data jménem společnosti Google. Společnost Google nepřidružuje vaši adresu IP k žádným dalším údajům v držení společnosti Google. V nastaveních softwaru prohlížeče můžete instalaci cookie od Google Analytics zakázat; v takovém případě však pravděpodobně nebudete moci plně využívat všechny funkce našich webových stránek. Dále můžete kdykoli v budoucnu vznést námitky proti shromažďování a ukládání dat pro službu Google Analytics prostřednictvím zásuvného modulu prohlížeče Google (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Další informace o službě Google Analytics naleznete na adrese (http://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html). Pokud navštívíte naše webové stránky prostřednictvím mobilního zařízení, můžete službu Google Analytics deaktivovat kliknutím na toto tlačítko (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).
Zpracovávání osobních dat za tímto účelem je součástí našeho oprávněného zájmu pro naše vlastní marketingové účely. Chráníme vaše zájmy tím, že po sběru dat anonymizujeme vaši adresu IP, aby vás nebylo možné identifikovat. Právním základem pro takové zpracování je Článek 6 (1) (f) GDPR. 

Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Kromě osob dopravujících a montujících zboží nejsou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího
předávány třetím osobám.

V případě osobních informací sbíraných pro marketingové účely mohou být údaje sdíleny s osobami zajišťujícími pro správce marketingové služby.

Vaše práva ohledně Vašich osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Osobní údaje uchováváme po dobu potřebnou k naplnění účelů uvedených v tomto prohlášení, pokud není příslušnými právními předpisy vyžadováno nebo povoleno delší období uchovávání dat.
 
Jako datový subjekt máte právo kdykoli uplatnit tato práva:
 
- Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
- Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu.
- Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
- Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.
- Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.
 
Pro více informací nás prosím kontaktujte.